DEFINITIES:

Organisator: de organisator van de algemene voorwaarden te weten Raad voor lokale economie Wijnegem. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Raad voor lokale economie Wijnegem, handelend onder de naam RLEW, statutair gevestigd te Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, als adviesorgaan van Lokaal bestuur Wijnegem.
Betalingafhandeling : Door Traveeka BV, gevestigd te Schilde, Kapelstraat 20, met BTW nr BE0827.852.141. 

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Drive In Ciname van RLEW  georganiseerd te Marktplein, Wijnegem. 
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 Bij aankoop van tickets voor de Auto Cinema gaat de klant akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. 
2.2 Elk ticket geeft de klant recht op 1 check in op het event dat plaatsvind op de data vermeld op de tickets. 

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RELW het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden (betalingsprovider).
3.2 RLEW zal steeds de organisatie naar beste vermogen uitvoeren om zo de klant een unieke filmervaring te brengen.

Artikel 4 – BETALING
4.1 Betaling van de tickets dient steeds te gebeuren bij de online reservatie op https://driveinwijnegem.be/tickets 
4.2 De betaling wordt afgehandeld op de rekening van de Partner Traveeka BV en dit via de betalingsgateway van Mollie.com